Quotes

In het Groninger Museum heb ik het boekje “Never touch a wet painting” gekocht. Het staat vol van (ongeschreven) regels, die toegepast worden in de schilderkunst. Deze regels, ik noem ze quotes, zijn voor mij een inspiratiebron voor mijn posts over de schilderkunst.